LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISE MITMEVÕISTLUSES PUUETEGA INIMESTELE

Lae siit registreerimisleht


JUHEND

Aeg:  30.05.2015.a.

Soojendus:  kell 9.00

Start:  kell 9.30

Koht:  Nõmme ujula - Vabaduse pst 156, Tallinn 10911


Osalejad: Osaleda saavad sportlased, kes kuuluvad võistlusklassidesse S1-S15

ja AB (puudega ujujad, kes ei klassifitseeru klassidesse S1-S15)


Vanuseklassid: Tüdrukud ja poisid – 2002.a. sündinud ja nooremad

Neiud ja noormehed - 1999.a. – 2001.a. sündinud

naised ja mehed - 1998.a. sündinud ja vanemad


Võistlusdistantsid 

Mitmevõistlus:

25 m vab abivahendiga ja vähese ujumisoskusega LAHTINE

RADA, naised, mehed

25 m vab LAHTINE RADA, tüdrukud ja poisid

50 m vab LAHTINE RADA, neiud ja noormehed, naised ja mehed

25 m rin LAHTINE RADA, tüdrukud ja poisid

50 m rin LAHTINE RADA, neiud ja noormehed, naised ja mehed

25 m delf LAHTINE RADA, tüdrukud ja poisid

50 m delf LAHTINE RADA, neiud ja noormehed, naised ja mehed

25 m sel LAHTINE RADA, tüdrukud ja poisid

50 m sel LAHTINE RADA, neiud ja noormehed, naised ja mehed

Tallinna meistrid ujumise mitmevõistluses selgitatakse nii

täiskasvanute kui ka noorte arvestuses kolme ala kokkuvõttes.


Osalemistasu: Võistlusel osalemise tasu on 5 € sportlase kohta.

Osalemistasu palume kanda SK Meduus kontole

EE712200221021562746 Swedbankis hiljemalt 25.05.2015.a.

Osalemistasu õigeaegsel mittelaekumisel kaotab võistleja õiguse

võistlusel osaleda.


Autasustamine: Kõiki võistlejaid autasustatakse diplomiga ning mitmevõistluse

kolme paremat Tallinna meistri medaliga.


Registreerimine: Registreerimise viimane kuupäev on 25.05.2015.a.

Hilisemaid registreerimisi ei arvestata.

Registreerida e-mailil skmeduus@gmail.com

Lisainfo tel nr 51 43 006 Õnne Pollisinski

KORRALDAJA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE TEHA AJAKAVAS MUUDATUSI