Eesti Paraolümpiakomitee meistrivõistlused kergejõustikus

EESTI PARAOLÜMPIAKOMITEE MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS

VÕISTLUSTE JUHEND


Lae alla registreerimisleht

Lae alla juhend


ÜLDNÕUDED

2015. aasta Eesti Paraolümpiakomitee meistrivõistlused kergejõustikus korraldab Eesti Paraolümpiakomitee.


KOHT JA AEG

Võistlused toimuvad pühapäeval, 28. juunil 2015.a. algusega kell 10.00 Rakvere Spordikeskuses.

Võistluste mandaatkomisjon töötab kella 9.00 kuni 9.45.

Võistluste algus on kell 10.00.


EELREGISTREERIMINE JA OSAVÕTU NÕUDED

Võistlustel osalemiseks tuleb spordiklubil teha vormikohane ülesandmine e- kirja teel aadressile info@paralympic.ee hiljemalt 17.juuniks. Eelregistreerimise kinnitus saadetakse tagasi samale e- kirja aadressile, kust tuli eelregistreerimine. Sportlasi, keda õigeaegselt ning vormikohaselt üles ei anta, võistlema ei lubata.

Juhul, kui sportlane ei kuulu ühegi klubi koosseisu, võib ülesandmise teha sportlane ise, mille järel vaadatakse üle ning kinnitatakse ülesandmine sportlase spordialaliidu poolt.

Võistlustel mitteosalemisest peab sportlane või tema esindaja teatama korraldajale hiljemalt 1 päev enne võistluste päeva.

Osavõtumaks on 5€, mis tuleb kanda üle arvestusega, et raha oleks laekunud hiljemalt 24 tundi enne võistluste algust Eesti Paraolümpiakomitee kontole  10002019563005 SEB pangas. IBAN number EE121010002019563005.


OSALEJAD

Osaleda võivad kõik liikumis-, nägemis-, kuulmis- ning intellektipuudega inimesed.

Võistlejatel on õigus osaleda kolmel põhialal, mis tuleb ära märkida registreerimislehel. Osavõtu võimalus rohkematest aladest sõltub osalejate arvust.


OSALEJATE KLASSID

EIL klassid

Väljakualade klassid F1- F6 (mehed ja naised)

Rajaalade klassid T1- T4 (mehed ja naised)

EKSL klassid

Mehed ja naised

EPSL klassid

A grupp vanuses 7- 11 a

B grupp vanuses 12- 15a

C grupp vanuses 16- ja vanemad

EVPISL

Mehed ja naised


OSALJATE HEITEVAHENDITE RASKUSED

EIL klasside heitevahendite raskused


EKSL


EPSL


EVPISL


ALAD

Rajaalad:

Naised: 60m jooks (ainult pimedate A grupile), 100 m jooks, 400 m jooks,  800 m jooks, 100 m ja 800 m ratastoolisõit, 4 x 100 m teatejooks ( ainult kurtidele)

Mehed: 60m jooks (ainult pimedate A grupile), 100 m jooks, 400 m jooks, 1500 m jooks, 100 m ja 1500 m ratastoolisõit, 4 x 100 m teatejooks ( ainult kurtidele)

Väljakualad

Kuulitõuge, kettaheide, odavise, pallivise (ainult pimedate A grupile), Kaugushüppe ja kõrgushüppe (väljaarvatud EIL klassid F1-F4)


VÕISTLUSTULEMUSTE ARVESTAMINE

 Klassides F1 – F3 peetakse ühist arvestust ning tulemused arvestatakse IPC Raza punktisüsteemi alusel (vt. lähemalt http://www.paralympic.org/athletics/rules-and-regulations/rules).

 Klassides F4 – F6 peetakse ühist arvestust ning tulemused arvestatakse IPC Raza punktisüsteemi alusel (vt. lähemalt http://www.paralympic.org/athletics/rules-and-regulations/rules).


MUUD REEGLID

Kohtunikud on kohustatud jälgima määrustepärast heite-, tõuke- ja visketehnikat

Sprindidistantsil ja kaugushüppes ei tohi kasutada karke ja keppe.

Kuulitõukes, ketta- ja odaviskes ning kaugus- ja kõrgushüppes antakse põhivõistlusel igale võistlejale kuus katset.

Heite, tõuke või viskeharjutuse sooritamisel on klassidel F1 kuni F3 õigus kasutada istumise abivahendeid.

Võistlejate riietus ja naelikud peavad vastama täielikult IAAF-i võistlusmääruste nõuetele.


AUTASUSTAMINE

Eesti Meistrivõistlustel autasustatakse I kuni III kohta medali ja diplomiga.

Kui alale on registreerunud 4 osalejat, jagatakse välja I ja II koha medalid. 

Kolme osalejaga alal jagatakse välja I koha medal.

Alla kolme osalejaga alade puhul medaleid välja ei anta.


Lae alla registreerimisleht